Stypendia

UWAGA

Wnioski o stypendia przyjmowane są do 31 października 2017 do godz. 15.00 w Dziekanacie WSM.

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uległy zmianie przepisy dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej  należy złożyć w dziekanacie Wydziału Turystyki i Rekreacji nie poźniej niż do ostatniego dnia października lub do ostatniego dnia lutego - zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy  materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku.  

Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 5)

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2016 rok uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (z wykazaniem wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku i wysokości należnego podatku).

2. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów w 2016 roku, jeżeli rozliczają się o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2016 lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej:

*dochód w oświadczeniu nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne


3. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, renty osób represjonowanych, ryczałty energetyczne, diety poselskie itp.)

* w przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie wyroku sądowego o przyznanie alimentów i ich wysokość. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest inna od kwoty zasądzonej należy przedłożyć przekazy pocztowe lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji należności.

4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wydane w oparciu o wysokość z jednego hektara przeliczeniowego za 2016 rok. Członkowie rodziny załączają również zaświadczenia z urzędu Skarbowego o wysokości dochodów z urzędu Skarbowego.

5. Emeryci i renciści dostarczają zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

6. Osoby bezrobotne dostarczają zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez praw do zasiłku.

7. Zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie.

8. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Uwaga, otwiera nowe okno.  Drukuj  Email

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje