TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Co daje studiowanie na kierunku studiów techniki dentystyczne ?

1. Wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat.

2. Przygotowanie do studiów drugiego stopnia.

3. Umiejętność wykonywania protez stomatologicznych na specjalności techniki protetyczne lub aparatów ortodontycznych na specjalności techniki ortodontyczne nowoczesnymi metodami z zastosowaniem nowoczesnych materiałów.

4. Przygotowanie do prowadzenia własnej pracowni lub pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

5. Biegłą znajomość języka angielskiego z zakresu technik dentystycznych.

5. Ukształtowanie cech nowoczesnego menedżera poszukiwanego w kraju i na świecie.

6. Prestiż osobisty i zawodowy.

 

Kierunek studiów „techniki dentystyczne" na poziomie studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Białymstoku jest utworzony z intencją przygotowania kadr do profesjonalnego organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie technik protetycznych lub technik ortodontycznych oraz przygotowania studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia w szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych.

Studia na kierunku techniki dentystyczne trwają na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych 6 semestrów. Ponad 70 % ogółu zajęć stanowią ćwiczenia.

 

1. Przedmioty ogólne:

 • język angielski
 • kultura fizyczna
 • technologia informacyjna
 • sztuka porozumiewania się
 • zagadnienia filozofii w praktyce menedżerskiej
 • ochrona własności intelektualnej
 • BHP i ergonomia

2. Przedmioty podstawowe:

 • Anatomia i histologia
 • Fizjologia narządu żucia
 • Epidemiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Ochrona środowiska
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Ekonomia
 • Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie pracownią techniki dentystycznej
 • Metody podejmowania decyzji wielokryterialnych
 • Metodologia pisania pracy dyplomowej

3. Przedmioty kierunkowe:

 • Propedeutyka protetyki
 • Propedeutyka ortodoncji
 • Materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne
 • Technologie odlewnicza w technice dentystyczne
 • Konstrukcje protez stałych i ruchomych
 • Inżynieria warstwy wierzchniej
 • Modelarstwo i rysunek
 • Technologia polimerów
 • Technologia ceramiczna
 • Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Biomechanika w technice dentystycznej
 • Zjawiska fizyczne w technice dentystycznej

4. Przedmioty specjalnościowe:

 • technika protetyczna
 • technika ortodontyczna
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka zawodowa

 

Absolwent kierunku studiów „techniki dentystyczne":

a) będzie przygotowany do:

- wykonywania protez stałych, ruchomych i nietypowych,

- wykonywania aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza,

- naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych,

b) potrafi wykazywać się znajomością technologii:

- wykonywania protez zębowych,  aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do

rehabilitacji,

- leczenia oraz profilaktyki chorób wad narządu żucia,

c) potrafi samodzielnie:

- rozwiązywać problemy zawodowe,

- gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje,

- pracować w zespole stomatologicznym,

d) będzie przygotowany do pracy w kraju i za granicą:

- w zakładach opieki zdrowotnej,

- organizować i zarządzać własną pracownią techniczno-dentystyczną,

- w charakterze nauczyciela zawodu po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych,

e) będzie znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

f) potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki stomatologicznej.

Uwaga, otwiera nowe okno.  Drukuj  Email

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje